FRILANSÖVERSÄTTARE

specialiserad på skandinaviska språk
och nederländska

Jag heter Pierangelo Sassi och arbetar som översättare sedan 1998, huvudsakligen från skandinaviska språk och holländska till italienska.

Jag kan kanske hjälpa dig! Det är jag själv som utför arbetet och jag är personligen ansvarig för kvalitén. Hör av dig!

FRILANSÖVERSÄTTARE

specialiserad på skandinaviska språk och nederländska

Jag heter Pierangelo Sassi och arbetar som översättare sedan 1998, huvudsakligen från skandinaviska språk och holländska till italienska.

Jag kan kanske hjälpa dig! Det är jag själv som utför arbetet och jag är personligen ansvarig för kvalitén. Hör av dig!

TREVLIGT ATT TRÄFFAS

Intresset för främmande språk har varit den röda tråden i mitt liv, från radioamatörsändningar, som satte mig i kontakt med hela världen, till det stora intresset för resor, för språkstudier och utländsk litteratur och sedan jag kom att välja att ägna mig åt språk som yrke.

Denna målmedvetenhet kännetecknade mig ända från början, när jag 1998 började arbeta in-house i en av de största italienska översättningsbyråerna.

Sedan har varje enskilt översättningsuppdrag varit, och är fortfarande, en värdefull källa till ny stimulans och en möjlighet till fortsatt utveckling, både vad beträffar specialiseringsområdena och de språk som jag arbetar med.

Valet av arbetsspråk härrör från det intresse som jag alltid har haft för kontakter med Holland och de skandinaviska länderna och det har stimulerats av lyckosamma möten med kompetenta lärare och handledare som kunnat överföra sitt brinnande intresse och sin erfarenhet till mig. Jag bor och arbetar i Forlì i Italien.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR

VAD JAG GÖR

Jag översätter, korrekturläser och auktoriserar juridiska, ekonomiska och tekniska texter från holländska (och flamländska) samt skandinaviska språk (svenska, danska och norska) till italienska.

Jag har valt att arbeta med dessa smala språkområden, men jag har också utmärkta kunskaper i engelska och tyska , vilket naturligtvis är ett plusvärde för mina kunder. Jag är dessutom auktoriserad teknisk konsult vid domstolen i Forlì.

KOMPETENSOMRÅDEN

På grund av att mina arbetsspråk är så specifika så har jag under årens lopp haft uppdrag inom en rad olika ämnesområden. Jag är särskilt intresserad av juridisk översättning och har under årens lopp fördjupat mig i och specialiserat mig på:

Civilrätt, brottsrätt och straffprocessrätt

Bolagsrätt

Notariella handlingar

Teknik

Journalistik

Jag tillmötesgår gärna speciella behov inom andra ämnesområden.

Olav Tidemann Garli, Norway
Läs mer
Overall my experience was very good. I needed a large number tax documents translated from Norwegian into Italian over a weekend, and they arrived on time and were well done. He also was very friendly, professional and forthcoming. Would recommend.
Benoit Hannssen - CEO Halfmountain Holdings AB, Sweden
Läs mer
Pierangelo assisted me with the translation from Swedish to Italian of my company’s registration documents and articles of association. The whole project was handled professionally, delivered on-time, and as promised.
Nygel Saych - Interlex Language Services
Läs mer
Worked with speed and efficiency and was immediately available at short notice. Just the sort of translator we need.
Comprendo Language Services, Norway
Läs mer
Pierangelo delivers quality work and on time! It is a pleasure to work with him.
Cathy Goor Mol - 1 to 1 Translations B.v., The Netherlands
Läs mer
We absolutely love working with Pierangelo. He is an excellent translator and a very nice person. Most recommendable!

HÖR AV DIG!

Priset på översättningen varierar beroende på olika faktorer. För att kunna beräkna tid och kostnad måste jag först få texten till påseende.

Alla dokument som skickas till mig hanteras med största möjliga sekretess.


    FÖREDRAR DU ATT RINGA MIG ELLER VILL DU
    HELLRE KONTAKTA MIG VIA SOCIALA MEDIER?

    FÖREDRAR DU ATT RINGA MIG ELLER VILL DU HELLRE KONTAKTA MIG VIA SOCIALA MEDIER?