TREVLIGT
ATT TRÄFFAS

Jag heter Pierangelo Sassi och arbetar som översättare sedan 1998, huvudsakligen från skandinaviska språk och holländska till italienska. Jag kan kanske hjälpa dig! Det är jag själv som utför arbetet och jag är personligen ansvarig för kvalitén. Hör av dig!

Intresset för främmande språk har varit den röda tråden i mitt liv, från radioamatörsändningar, som satte mig i kontakt med hela världen, till det stora intresset för resor, för språkstudier och utländsk litteratur och sedan jag kom att välja att ägna mig åt språk som yrke. 

Denna målmedvetenhet kännetecknade mig ända från början, när jag 1998 började arbeta in-house i en av de största italienska översättningsbyråerna. Sedan har varje enskilt översättningsuppdrag varit, och är fortfarande, en värdefull källa till ny stimulans och en möjlighet till fortsatt utveckling, både vad beträffar specialiseringsområdena och de språk som jag arbetar med.

Valet av arbetsspråk härrör från det intresse som jag alltid har haft för kontakter med Holland och de skandinaviska länderna och det har stimulerats av lyckosamma möten med kompetenta lärare och handledare som kunnat överföra sitt brinnande intresse och sin erfarenhet till mig.

Jag bor och arbetar i Forlì i Italien.

VAD JAG GÖR

Jag översätter, korrekturläser och auktoriserar juridiska, ekonomiska och tekniska texter från holländska (och flamländska) samt skandinaviska språk (svenska, danska och norska) till italienska.

Jag har valt att arbeta med dessa smala språkområden, men jag har också utmärkta kunskaper i engelska och tyska , vilket naturligtvis är ett plusvärde för mina kunder.

Jag är dessutom auktoriserad teknisk konsult vid domstolen i Forlì.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR

KOMPETENSOMRÅDEN

På grund av att mina arbetsspråk är så specifika så har jag under årens lopp haft uppdrag inom en rad olika ämnesområden. Jag är särskilt intresserad av juridisk översättning och har under årens lopp fördjupat mig i och specialiserat mig på:

Civilrätt, brottsrätt och straffprocessrätt
 • Stämningar, svaromål, domar
 • Juridisk korrespondens
 • Försäkringsdokumentation och expertutlåtanden
Bolagsrätt
 • Kontrakt
 • Driftsbudget
 • Ekonomiska och finansiella rapporter
 • Stadgor
 • Allmänna villkor
 • Handelskammarintyg
Notariella handlingar
 • Fullmakter
 • Arv
 • Överlåtelse av fast egendom och banklån

Dessutom har jag även erfarenhet inom andra områden, särskilt:

Teknik
 • Användar- och underhållsmanualer
 • Teknisk dokumentation i allmänhet
Journalistik
 • Tidningsartiklar

Jag tillmötesgår gärna speciella behov inom andra ämnesområden.

HÖR AV DIG!

FÖREDRAR DU ATT RINGA MIG ELLER VILL DU HELLRE KONTAKTA MIG VIA SOCIALA MEDIER?

SKICKA MIG ETT MAIL!

Priset på översättningen varierar beroende på olika faktorer. För att kunna beräkna tid och kostnad måste jag först få texten till påseende. Alla dokument som skickas till mig hanteras med största möjliga sekretess.

Namn (erforderligt)

E-post (erforderligt)

Bifoga en fil

Övrig information:

©2019 Pierangelo Sassi |P.IVA 02706410400 | Credits

Privacy Policy

Clicca qui per chiamarmi
 +39 338 1818621
 Condividi:
-
-

Log in with your credentials

Forgot your details?